AMK Kraków

AMK Kraków oferuje specjalistyczne usługi inżynierskie – od koncepcji do rozruchu – w oparciu o najwyższe standardy jakości. Oferowane przez Spółkę rozwiązania służą zarówno produkcji, jak i przyczyniają się do ochrony środowiska; mogą znaleźć zastosowanie w metalurgii, energetyce oraz innych gałęziach przemysłu; są również zgodne z dyrektywą IPPC. Wdrażając nowoczesne technologie, Spółka ściśle współpracuje z renomowanymi jednostkami badawczymi, m.in. z Polską Akademią Nauk, Akademią Górniczo-Hutniczą czy Instytutem Metali Niezależnych w Gliwicach. AMK Kraków gwarantuje przygotowanie wszystkich etapów inwestycji, począwszy od prac projektowych, badań laboratoryjnych przez dostawy urządzeń do rozruchu instalacji.