Władze spółki

Andrzej Goławski - Prezes Zarządu

ur. 1972, z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg w Danii. W 2007 roku uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przy współpracy z Georgia State University z Atlanty. W 2010 roku ukończył program Strategic Leadership Academy, organizowany przez ICAN INSTITUTE.

Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. Przez 18 lat pracował dla  Grupy Budimex, w której od roku 2002 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu. Od 2008 roku Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód. W 2011 roku realizując strategię dywersyfikacji portfela grupy Budimex, został odpowiedzialny za rozwój nowych obszarów biznesowych i objął stanowisko Dyrektora Budownictwa, tworząc Dywizję Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego. Był również Członkiem Komitetu Wykonawczego Budimex S.A. oraz Prokurentem spółki.

W dniu 16 listopada 2015 roku decyzją Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa, Andrzej Goławski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Jest także Przewodniczącym Rad Nadzorczych spółek: Mostostal Power Development Sp. z o.o., Mostostal Kielce, AMK Kraków i Mostostal Płock SA.

 

 

 

 

 

José Ángel Andrés López - Wiceprezes Zarządu                           ds. Rozwoju Biznesu

ur. 1974, ukończył Politechnikę w Madrycie uzyskując tytuł inżyniera w specjalności – budowa mostów. Pomiędzy wrześniem 1999 i lutym 2001 roku zajmował stanowisko Kierownika Produkcji przy budowie południowego odcinka metra w Madrycie. Od lutego do grudnia 2001 roku był Kierownikiem Produkcji robót mostowych na budowie metra w San Juan (Puerto Rico). W okresie od grudnia 2001 do marca 2002 roku sprawował funkcję Koordynatora Ofertowania przy budowie sekcji VII i XI szybkiej kolei na trasie Madryt – Barcelona – granica francuska. Od marca 2002 do kwietnia 2003 roku był Kierownikiem Biura Technicznego przy budowie dwóch etapów tej inwestycji w ramach realizacji sekcji Lleida – Martorell. W okresie od kwietnia do listopada 2003 roku pełnił funkcję Kontrolera, z ramienia NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS Oddział w Polsce, przy budowie mostu przez rzekę Dziwnę w Wolinie. W latach 2003 – 2005 był pełnomocnikiem hiszpańskiej Spółki przy modernizacji drogi krajowej nr 7 na odcinkach Gdańsk – Kiezmark oraz Kiezmark – Jazowa. Od lutego 2005 roku pełni funkcję Dyrektora Technicznego Acciona Infraestructuras SA Oddział w Polsce. W dniu 25 czerwca 2007 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, a od dnia 28 listopada 2011 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostalu Warszawa SA: Mostostal Płock SA, Mostostal Kielce SA i Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane SA.

Jacek Szymanek - Członek Zarządu ds. Zarządzania i Administracji

ur. 1971, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o specjalności trenerskiej oraz studiów Master of Business Administration organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania. Ukończył cała gamę specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz zasobów ludzkich. Od wielu lat związany jest z obszarem zarządzania personelem. Specyfikę różnych branż miał okazję poznawać, pracując w globalnych korporacjach. W latach 1995 – 1999 związany z Pepsico, gdzie był odpowiedzialny za wsparcie HR dla operacyjnej części organizacji. W latach 1999 – 2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Personalnego do spraw wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union (obecnie Aviva). W latach 2004 – 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar zarządzania personelem. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Personalnego w międzynarodowej firmie logistycznej FM Polska, gdzie przez 6 lat odpowiadał za rozwój i kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Grupy FM Logistic. Od września 2011 roku jest związany z Mostostalem Warszawa SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Personalnego. Od lutego 2012 roku odpowiada za obszar wsparcia organizacyjnego, nadzorując pracę działów HR, Administracji, IT, BHP, R&D i Systemów Zarządzania. W dniu 3 lutego 2012 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania i Administracji. Pełni również funkcję Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. zasiada również w Radzie Nadzorczej Mostostal Kielce SA i Mostostal Płock SA.

Alvaro Javier de Rojas Rodríguez - Członek Zarządu ds. Finansowych

ur. 1973 r, ukończył Uniwersytet Autónoma de Madrid, uzyskując tytuł magistra Ekonomii i Zarządzania. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Grupą Acciona SA. W latach 1997-2000 pracował w Dyrekcji ds. Administracji i Finansów m.in. na budowie Elektrociepłowni w Sidi Krir (Aleksandria w Egipcie), czy Szpitala Uniwersyteckiego imienia Króla Abdullaha (Irbid w Jordanii). Od 2000 roku pełnił funkcję Kierownika ds. Administracji i Finansów. Piastował to stanowisko przez sześć lat. W tym czasie pracował na dwóch projektach infrastrukturalnych w Chile: Centralnej Nabrzeżnej Sieci Drogowej (hiszp. Red Vial Litoral Central, 2002-2004) oraz sieci autostrad Américo Vespucio Sur (2004-2006). W roku 2006 awansował na stanowisko Dyrektora Finansowego w Corporativo Acciona México, zaś od roku 2015 był Dyrektorem Finansowym w Corporativo Acciona Brasil.

W dniu 25 sierpnia 2016 r. decyzją Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu Mostostal Warszawa SA. Pełni również funkcję Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radzie Nadzorczej spółek zależnych Mostostalu Warszawa SA: Mostostal Kielce SA i AMK Kraków SA oraz pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Mostostal Płock SA.

 

 

 

 

 

 

 

Skład Rady Nadzorczej

OsobaFunkcja
Francisco Adalberto Claudio VázquezPrzewodniczący Rady Nadzorczej
José Manuel Terceiro MateosWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Raimundo Fernández-Cuesta LabordeCzłonek Rady Nadzorczej
Neil BalfourCzłonek Rady Nadzorczej
Arturo Cortés de la Cruz Członek Rady Nadzorczej
Ernest PodgórskiCzłonek Rady Nadzorczej