Władze spółki

Andrzej Goławski - Prezes Zarządu

ur. 1972, z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg w Danii. W 2007 roku uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przy współpracy z Georgia State University z Atlanty. W 2010 roku ukończył program Strategic Leadership Academy, organizowany przez ICAN INSTITUTE.

Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. Przez 18 lat pracował dla  Grupy Budimex, w której od roku 2002 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu. Od 2008 roku Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód. W 2011 roku realizując strategię dywersyfikacji portfela grupy Budimex, został odpowiedzialny za rozwój nowych obszarów biznesowych i objął stanowisko Dyrektora Budownictwa, tworząc Dywizję Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego. Był również Członkiem Komitetu Wykonawczego Budimex S.A. oraz Prokurentem spółki.

W dniu 16 listopada 2015 roku decyzją Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa, Andrzej Goławski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Jest także Przewodniczącym Rad Nadzorczych spółek: Mostostal Power Development Sp. z o.o., Mostostal Kielce, AMK Kraków i Mostostal Płock SA.

 

 

 

 

 

Jacek Szymanek - Członek Zarządu ds. Zarządzania i Administracji

ur. 1971, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o specjalności trenerskiej oraz studiów Master of Business Administration organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania. Ukończył cała gamę specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz zasobów ludzkich. Od wielu lat związany jest z obszarem zarządzania personelem. Specyfikę różnych branż miał okazję poznawać, pracując w globalnych korporacjach. W latach 1995 – 1999 związany z Pepsico, gdzie był odpowiedzialny za wsparcie HR dla operacyjnej części organizacji. W latach 1999 – 2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Personalnego do spraw wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union (obecnie Aviva). W latach 2004 – 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar zarządzania personelem. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Personalnego w międzynarodowej firmie logistycznej FM Polska, gdzie przez 6 lat odpowiadał za rozwój i kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Grupy FM Logistic. Od września 2011 roku jest związany z Mostostalem Warszawa SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Personalnego. Od lutego 2012 roku odpowiada za obszar wsparcia organizacyjnego, nadzorując pracę działów HR, Administracji, IT, BHP, R&D i Systemów Zarządzania. W dniu 3 lutego 2012 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania i Administracji. Pełni również funkcję Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. zasiada również w Radzie Nadzorczej Mostostal Kielce SA i Mostostal Płock SA.

Alvaro Javier de Rojas Rodríguez - Członek Zarządu ds. Finansowych

ur. 1973 r, ukończył Uniwersytet Autónoma de Madrid, uzyskując tytuł magistra Ekonomii i Zarządzania. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Grupą Acciona SA. W latach 1997-2000 pracował w Dyrekcji ds. Administracji i Finansów m.in. na budowie Elektrociepłowni w Sidi Krir (Aleksandria w Egipcie), czy Szpitala Uniwersyteckiego imienia Króla Abdullaha (Irbid w Jordanii). Od 2000 roku pełnił funkcję Kierownika ds. Administracji i Finansów. Piastował to stanowisko przez sześć lat. W tym czasie pracował na dwóch projektach infrastrukturalnych w Chile: Centralnej Nabrzeżnej Sieci Drogowej (hiszp. Red Vial Litoral Central, 2002-2004) oraz sieci autostrad Américo Vespucio Sur (2004-2006). W roku 2006 awansował na stanowisko Dyrektora Finansowego w Corporativo Acciona México, zaś od roku 2015 był Dyrektorem Finansowym w Corporativo Acciona Brasil.

W dniu 25 sierpnia 2016 r. decyzją Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu Mostostal Warszawa SA. Pełni również funkcję Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radzie Nadzorczej spółek zależnych Mostostalu Warszawa SA: Mostostal Kielce SA i AMK Kraków SA oraz pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Mostostal Płock SA.

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Calabuig Ferre - Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu

ur. 1978 r. W 2003 r. ukończył studia wyższe na Politechnice w Walencji na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalność transport i urbanistyka. W 2003 r. obronił także inżynierską pracę magisterską na Uniwersytecie w Rostock w Niemczech. Od początku kariery zawodowej związany z generalnym wykonawstwem. W latach 2003-2006 piastował stanowiska: od Kierownika Budowy do Dyrektora Technicznego. Z Grupą Acciona związany od 2006 r. Z ramienia hiszpańskiej spółki w latach 2006-2008 nadzorował w Polsce modernizację drogi krajowej nr 7 na odcinku Kiezmark – Jazowa. W latach 2008-2009 koordynował również wieloetapowy proces przygotowania oferty konsorcjum Mostostal Warszawa/Acciona Infraestructuras na budowę II linii metra w Warszawie. W latach 2009-2013 sprawował funkcję Dyrektora Technicznego w Acciona Infraestructuras Oddział w Polsce. Od 2014 roku zarządzał Działem Kontrolingu i Zakupów w Mostostal Warszawa SA. Jako Dyrektor ds. Kontrolingu i Zakupów był również odpowiedzialny za zarzadzanie procesem zakupów przy jednym z największych kontraktów Spółki – budowie bloków energetycznych nr. 5 i 6 w Elektrowni Opole.
W dniu 5 maja 2017 r., decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA. Pełni także funkcję Członka Zarządu w Mostostal Power Development Sp. z o.o. i zasiada w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostal Warszawa SA: Mostostal Płock SA, Mostostal Kielce SA i Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane SA.

Skład Rady Nadzorczej

OsobaFunkcja
Francisco Adalberto Claudio VázquezPrzewodniczący Rady Nadzorczej
José Manuel Terceiro MateosWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Raimundo Fernández-Cuesta LabordeCzłonek Rady Nadzorczej
Neil BalfourCzłonek Rady Nadzorczej
Arturo Cortés de la Cruz Członek Rady Nadzorczej
Ernest PodgórskiCzłonek Rady Nadzorczej