Notowania

Kurs (zł) 12.40
Poprzedni (zł) 12.66
Zmiana (%) -2.05 %
Kontakt dla Inwestorów

Marcin Kondraszuk
Dyrektor Biura Zarządu, Prokurent
tel.: +48 22 250 76 50
email: m.kondraszuk@mostostal.waw.pl

 

Struktura akcjonariatu

NazwaLiczba głosówUdział
Acciona Construcción SA10 018 73350,09%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"3 666 00018,33%
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny1 166 005,83%
Pozostali5 149 26725,75%

Komunikaty

Walne zgromadzenie

W tej sekcji serwisu internetowego znajdują się informacje oraz dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mostostal Warszawa SA.

Informacje ogólne

Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
tel.: +48 22 250 70 00 fax: +48 22 250 76 11
konto: mBank S.A. nr 04 1140 1977 0000 2964 0700 1006

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008820
NIP: 526-020-49-95
Regon: 012059053
Kapitał zakładowy 20 000 000 zł, Kapitał wpłacony 20 000 000 zł