Raport nr 12_Zawarcie umów o znacznej wartości

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) po otrzymaniu w dniu dzisiejszym stosownych dokumentów, informuje, że Spółka w dniu 22 marca 2017 roku podpisała z Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Bank”) Umowę kredytu krótkoterminowego oraz Umowę na limit na gwarancje bankowe i akredytywy.

 

Umowa kredytu krótkoterminowego.

Na podstawie umowy Bank udziela Spółce krótkoterminowego kredytu odnawialnego w wysokości 10 mln zł.

Kredyt może być wykorzystany wyłącznie w formie kredytu w rachunku bieżącym otwartym na rzecz Kredytobiorcy.

Kredyt udzielony jest od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Umowa na limit na gwarancje bankowe i akredytywy.

W ramach umowy Kredytobiorca upoważniony jest do składania wniosków o wystawienie następujących typów dokumentów:

  1. Gwarancje bankowe:

a) dobrego wykonania kontraktu z terminem ważności do 5 lat

b) przetargowe z terminem ważności do 6 miesięcy

c) płatności z terminem ważności do 3 lat

d) finansowe z terminem ważności do 1 roku

e) rękojmi z terminem ważności do 9 lat.

  1. Akredytywy.

Na podstawie umowy Bank przyznaje Spółce limit w wysokości 25 mln zł. Limit udzielony jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2018 roku, z zastrzeżeniem, że:

               a) limit na gwarancje z terminem ważności do 5 lat wynosi 25 mln zł

               b) limit na gwarancje z terminem ważności do 9 lat wynosi 5 mln zł

               c) limit na akredytywy z terminem ważności / odroczenia do 12 miesięcy wynosi 2,5 mln zł.

Każda gwarancja lub akredytywa wystawiona przez Bank na zlecenie Kredytobiorcy, w tym obowiązujące gwarancje bankowe wystawione przed datą Umowy, powodować będzie automatyczne zmniejszenie limitu o wartość takiej gwarancji lub akredytywy.

Pozostałe warunki umowy na limit na gwarancje bankowe i akredytywy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wróć