Raport nr 13_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka w dniu wczorajszym otrzymała zawiadomienie o wyborze przez Skarb Państwa Ministra Obrony Narodowej reprezentowany przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oferty Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. ("Lider") oraz Mostostal Płock S.A. ("Partner") (spółka w 48,66% zależna od Mostostal Warszawa S.A.) jako najkorzystniejszej w postępowaniu nr ICB/1/2016 na wykonanie "Budowy i modernizacji składu MPS-1". 

Cena ryczałtowa zaoferowana przez Konsorcjum to 26,99 mln zł netto.

Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym między stronami o czym Spółka poinformuje oddzielnym raportem.

Wróć