Raport nr 18_Uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. w nawiązaniu do raportu nr 35/2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. oraz raportu nr 10/2017 z dnia 15 marca 2017 r. dotyczących powództwa wniesionego przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ("Powód") przeciwko Mostostal Warszawa S.A. oraz dwóm innym podmiotom o wartości przedmiotu sporu 539,96 mln PLN informuje, iż w dniu 04 maja 2017 r. uzyskał informację, iż postanowienie sądu z dnia 15 marca 2017 r. o umorzeniu postępowania w związku z cofnięciem przez Powoda całości powództwa w ww. sprawie jest prawomocne, co oznacza, iż postępowanie wszczęte ww. pozwem zostało ostatecznie zakończone.

Wróć