Raport nr 21_Złożenie pozwu wzajemnego przeciwko Agencji Rozwoju Miasta S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku informuje, iż Spółka reprezentowana przez pełnomocnika procesowego złożyła pozew wzajemny w Sądzie Okręgowym w Krakowie IX Wydział Gospodarczy przeciwko Agencji Rozwoju Miasta S.A. z siedzibą w Krakowie ("Powód") o zapłatę kwoty 16 439 028,84 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

Pozew przeciwko Powodowi obejmuje roszczenia za roboty dodatkowe oraz pozostałe do zapłaty wynagrodzenie związane z budową Hali Widowiskowo – Sportowej Czyżyny w Krakowie (obecnie Tauron Arena Kraków).

Wróć