Raport nr 22_Informacja o ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – budowa Elektrowni Ostrołęka C

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 10 marca 2017 r., informuje, iż Konsorcjum: Doosan Heavy Industries and Construction, Mostostal Warszawa oraz Acciona Industrial zostanie zaproszone do dialogu konkurencyjnego na Budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW.

Spółka w dniu 12 maja br. otrzymała informację o ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokonanym przez zamawiającego Elektrownię Ostrołęka S.A. Zamawiający po weryfikacji dokumentów dokonał ich pozytywnej oceny, a w konsekwencji poinformował, że Konsorcjum zostanie zaproszone do udziału w dialogu.

Wróć