Raport nr 23_Złożenie pozwu przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka (Lider Konsorcjum) wraz z partnerem konsorcjum ("Powodowie"), wspólnie reprezentowane przez pełnomocnika procesowego, złożyły pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad ("Pozwany") o zapłatę kwoty 29.063.037,26 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Spółka domaga się zasądzenia na jej rzecz kwoty 28.978.753,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Pozew dotyczy roszczeń Powodów związanych z realizacją Umowy na "Rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice".

Wróć