Raport nr 28_ Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku wydany w sprawie SA 383/10 z powództwa Mostostal Warszawa S.A., Acciona Construccion S.A., Marek Izmajłowicz – IWA oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 Wrobis S.A. przeciwko Gminie Wrocław. Przedmiotem sprawy były roszczenia Mostostal Warszawa S.A. i pozostałych konsorcjantów w sprawie budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu przeciwko Gminie Wrocław w łącznej kwocie 56,55 mln PLN.

Sąd Arbitrażowy zasądził od pozwanej Gminy Wrocław solidarnie na rzecz Powodów kwotę 13,44 mln PLN wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi.

Wróć