Raport nr 29_ Oddalenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko BZ WBK i Gmina Wrocław

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko BZ WBK ("Bank") i Gmina Wrocław ("Zleceniodawca", "Beneficjent") o ustalenie braku prawa i obowiązku Banku do wypłaty świadczenia z Gwarancji Należytego Wykonania ("GNW") na kwotę 30,85 mln PLN, której beneficjentem jest Gmina Wrocław, z tytułu nienależytego wykonania umowy – kontraktu nr 7/2009/NFM z dnia 22 grudnia 2009 roku na realizację Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

W konsekwencji tego wyroku dojść może do wypłaty przez Bank środków z przedmiotowej gwarancji na rzecz Beneficjenta.

Wróć