Raport nr 2_Podpisanie nowej umowy na wyk.w systemie zaprojektuj i wybuduj dok. proj. z uzyskaniem decyzji środ. i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zad. pn.Budowa obw.m. Strzyżów w ciągu drogi woj.nr988

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku informuje, że Spółka wraz z Mostostal Kielce  S.A. (spółka w 100% zależna od Mostostal Warszawa S.A.) w dniu dzisiejszym podpisała z Województwem Podkarpackim - Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich („Zamawiający”) umowę na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: ”Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988”.

Termin zakończenia przedmiotu umowy strony ustaliły do dnia 31 października 2019 r.

Wartość umowy wynosi: 98.077.960,70 zł brutto.

Termin płatności: 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

Okres gwarancji: 6 lat.

Kwota zabezpieczenia wykonania: 4% ceny umowy brutto.

Wróć