Raport nr 30_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu wczorajszym otrzymała zawiadomienie o wyborze przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie oferty Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. („Lider”) oraz Acciona Construccion S.A. („Partner”) jako najkorzystniejszej w przetargu ograniczonym na „Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z Infrastrukturą Techniczną, Budowlami i Urządzeniami Budowlanymi”.

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowana przez Konsorcjum: 199 mln PLN.

Termin realizacji zamówienia: 34 miesiące.

Okres gwarancji jakości: 10 lat.

Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie o zawarciu umowy.

Wróć