Raport nr 32_Złożenie pozwu przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka (Lider Konsorcjum) wraz z partnerem konsorcjum ("Powodowie"), wspólnie reprezentowane przez pełnomocnika procesowego, złożyły pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad ("Pozwany") o zapłatę kwoty 20.613.642,13 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Spółka domaga się zasądzenia na jej rzecz kwoty 20.592.928,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Pozew dotyczy roszczeń Powodów związanych z realizacją Umowy na "Rozbudowę drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka_ - Chęciny _węzeł Chęciny)".

Wróć