Raport nr 34_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie o wyborze przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oferty Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. ("Lider") oraz Acciona Construccion S.A. ("Partner") jako najkorzystniejszej w przetargu ograniczonym na "Budowę drogi ekspresowej S-1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko)."

Oferta złożona przez Konsorcjum obejmuje w szczególności:
1. cenę brutto: 76,8 mln PLN,
2. okres gwarancji jakości: 10 lat,
3. termin wykonania: 20 miesięcy.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia dzisiejszego.

Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie o zawarciu umowy.

Wróć