Raport nr 35_Podpisanie nowej umowy

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka podpisała z Lipowe Zacisze Sp. z o.o. umowę o roboty budowlane w generalnym wykonawstwie na realizację inwestycji na nieruchomości zlokalizowanej w Pruszkowie przy ul. Lipowej ("Inwestycja"). W skład Inwestycji wchodzi wykonanie budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Lipowej wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół budynku wraz z układem komunikacyjnym, na które składać się będą drogi wewnętrzne, chodniki, tereny zielone, plac zabaw, elementy małej architektury, ogrodzenie i oświetlenie.

Termin zakończenia przedmiotu umowy: lipiec 2019 roku.
Wartość umowy wynosi: 53,85 mln PLN + VAT.
Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Okres gwarancji:
- 10 lat dla konstrukcji w tym dachu,
- 10 lat dla posadzki,
- 5 lat dla parkingu i dróg dojazdowych,
- 5 lat dla pozostałych robót.

Gwarancja dobrego wykonania: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub kwota stanowiąca 3% wynagrodzenia netto.

Wróć