Raport nr 36_Podpisanie umowy na Realizację budynku biurowego LPP Fashion Lab w Gdańsku przy ul. Łąkowej

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Wykonawca") po otrzymaniu w dniu dzisiejszym stosownych dokumentów informuje, iż w dniu 13 lipca 2017 roku Spółka podpisała z LPP S.A. ("Inwestor") umowę na roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Realizacja budynku biurowego LPP Fashion Lab w Gdańsku przy ul. Łąkowej".

Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 15 miesięcy od dnia przekazania przez Inwestora terenu budowy Wykonawcy tj. od dnia 15 września 2017 roku.
Wartość umowy wynosi: 67,2 mln PLN netto + VAT.
Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Okres gwarancji: 60 miesięcy.
Zabezpieczenie wykonania umowy: bankowa lub ubezpieczeniowa gwarancja należytego i terminowego wykonania umowy opiewająca na kwotę stanowiącą równowartość 10% wartości umowy.

Wróć