Raport nr 45_Zawarcie Umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") po otrzymaniu w dniu dzisiejszym stosownych dokumentów informuje, że Spółka w dniu 18 sierpnia 2017 roku podpisała z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Umowę generalną o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez UNIQA TU S.A. w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu kwotowego gwarancji: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki i należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek.

Maksymalny limit kwotowy wynosi 10 mln zł i obowiązuje w okresie od dnia 18 sierpnia 2017 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Strony ustalają zabezpieczenie roszczeń zwrotnych UNIQA TU S.A. w postaci: weksla własnego in blanco sztuk 3 z wystawienia Zobowiązanego wraz z deklaracją do weksla.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wróć