Raport nr 8_Powołanie Zarządu Spółki VIII kadencji

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2017 roku, w związku z upływem w 2017 roku obecnej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Andrzeja Goławskiego w skład Zarządu Spółki VIII kadencji i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza w skład Zarządu Spółki VIII kadencji powołała także: Pana José Ángel Andrés López powierzając mu funkcję Wiceprezesa oraz Pana Jacka Szymanka i Pana Alvaro Javier De Rojas Rodríguez na Członków Zarządu.

Skład Zarządu Spółki VIII kadencji nie uległ zmianie w stosunku do składu VII kadencji.

Niniejsze powołania, wobec wszystkich członków zarządu, wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2016. Do tego dnia Zarząd będzie pełnił swoje funkcje w obecnym składzie.

Życiorysy członków Zarządu VIII kadencji:

Andrzej Goławski - Prezes Zarządu
ur. 1972, z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg w Danii. W 2007 roku uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przy współpracy z Georgia State University z Atlanty. W 2010 roku ukończył program Strategic Leadership Academy, organizowany przez ICAN INSTITUTE.
Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. Przez 18 lat pracował dla Grupy Budimex, w której od roku 2002 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu. Od 2008 roku Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód. W 2011 roku realizując strategię dywersyfikacji portfela grupy Budimex, został odpowiedzialny za rozwój nowych obszarów biznesowych i objął stanowisko Dyrektora Budownictwa, tworząc Dywizję Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego. Był również Członkiem Komitetu Wykonawczego Budimex S.A. oraz Prokurentem spółki.
W dniu 16 listopada 2015 roku decyzją Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa, Andrzej Goławski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Jest także Przewodniczącym Rad Nadzorczych spółek: Mostostal Power Development Sp. z o.o., Mostostal Kielce S.A., AMK Kraków S.A. i Mostostal Płock S.A.

José Ángel Andrés López - Wiceprezes Zarządu 
ur. 1974, ukończył Politechnikę w Madrycie uzyskując tytuł inżyniera w specjalności – budowa mostów. Pomiędzy wrześniem 1999 i lutym 2001 roku zajmował stanowisko Kierownika Produkcji przy budowie południowego odcinka metra w Madrycie. Od lutego do grudnia 2001 roku był Kierownikiem Produkcji robót mostowych na budowie metra w San Juan _Puerto Rico_. W okresie od grudnia 2001 do marca 2002 roku sprawował funkcję Koordynatora Ofertowania przy budowie sekcji VII i XI szybkiej kolei na trasie Madryt – Barcelona – granica francuska. Od marca 2002 do kwietnia 2003 roku był Kierownikiem Biura Technicznego przy budowie dwóch etapów tej inwestycji w ramach realizacji sekcji Lleida – Martorell. W okresie od kwietnia do listopada 2003 roku pełnił funkcję Kontrolera, z ramienia NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS Oddział w Polsce, przy budowie mostu przez rzekę Dziwnę w Wolinie. W latach 2003 – 2005 był pełnomocnikiem hiszpańskiej Spółki przy modernizacji drogi krajowej nr 7 na odcinkach Gdańsk – Kiezmark oraz Kiezmark – Jazowa. Od lutego 2005 roku pełni funkcję Dyrektora Technicznego Acciona Infraestructuras S.A. Oddział w Polsce. W dniu 25 czerwca 2007 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa S.A., a od dnia 28 listopada 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostalu Warszawa S.A.: Mostostal Płock S.A., Mostostal Kielce S.A. i Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.

Jacek Szymanek - Członek Zarządu 
ur. 1971, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o specjalności trenerskiej oraz studiów Master of Business Administration organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania. Ukończył cała gamę specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz zasobów ludzkich. Od wielu lat związany jest z obszarem zarządzania personelem. Specyfikę różnych branż miał okazję poznawać, pracując w globalnych korporacjach. W latach 1995 – 1999 związany z Pepsico, gdzie był odpowiedzialny za wsparcie HR dla operacyjnej części organizacji. W latach 1999 – 2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Personalnego do spraw wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union _obecnie Aviva_. W latach 2004 – 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar zarządzania personelem. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Personalnego w międzynarodowej firmie logistycznej FM Polska, gdzie przez 6 lat odpowiadał za rozwój i kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Grupy FM Logistic. Od września 2011 roku jest związany z Mostostalem Warszawa S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Personalnego. Od lutego 2012 roku odpowiada za obszar wsparcia organizacyjnego, nadzorując pracę działów HR, Administracji, IT, BHP, R&D i Systemów Zarządzania. W dniu 3 lutego 2012 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa S.A., w którym pełni funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania i Administracji. Pełni również funkcję Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o., zasiada również w Radzie Nadzorczej Mostostal Kielce S.A. i Mostostal Płock S.A.

Alvaro Javier De Rojas Rodríguez - Członek Zarządu 
ur. 1973 r, ukończył Uniwersytet Autónoma de Madrid, uzyskując tytuł magistra Ekonomii i Zarządzania. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Grupą Acciona S.A. W latach 1997-2000 pracował w Dyrekcji ds. Administracji i Finansów m.in. na budowie Elektrociepłowni w Sidi Krir _Aleksandria w Egipcie_, czy Szpitala Uniwersyteckiego imienia Króla Abdullaha _Irbid w Jordanii_. Od 2000 roku pełnił funkcję Kierownika ds. Administracji i Finansów. Piastował to stanowisko przez sześć lat. W tym czasie pracował na dwóch projektach infrastrukturalnych w Chile: Centralnej Nabrzeżnej Sieci Drogowej _hiszp. Red Vial Litoral Central, 2002-2004_ oraz sieci autostrad Américo Vespucio Sur _2004-2006_. W roku 2006 awansował na stanowisko Dyrektora Finansowego w Corporativo Acciona México, zaś od roku 2015 był Dyrektorem Finansowym w Corporativo Acciona Brasil.
W dniu 25 sierpnia 2016 r. decyzją Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu Mostostal Warszawa S.A. Pełni również funkcję Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radzie Nadzorczej spółek zależnych Mostostalu Warszawa S.A.: Mostostal Kielce S.A. i AMK Kraków S.A. oraz pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

Wróć