Walne Zgromadzenie

W tej sekcji serwisu internetowego znajdują się informacje oraz dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mostostal Warszawa S.A. 

NWZA 13.06.2016

Ogłoszenie

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2016 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa

2016

Ogłoszenie

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 19 kwietnia 2016 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa

Sprawozdania Finansowe

Skonsolidowane:

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy