Walne Zgromadzenie

W tej sekcji serwisu internetowego znajdują się informacje oraz dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mostostal Warszawa S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.10.2017

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 października 2017 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Transmisja z NWZ 12.10.2017

http://ucstream.pl/mostostal

Zapis obrad Walnego Zgromadzenia 24.04.2017 r.

http://ucstream.pl/mostostal/20170424

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2017

WZ Mostostal Warszawa SA_24.04.2017_Uchwaly podjete.pdf (194.2 KiB)

2017

Ogłoszenie

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2017 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Sprawozdania Finansowe

Skonsolidowane: