Edukacja ekologiczna

Mostostal Warszawa wierzy, że zrównoważony rozwój jest kluczem do lepszego świata oraz do lepszej przyszłości. Stąd wypłynęła idea wolontariatu, która angażuje pracowników naszej firmy oraz sprzyja upowszechnianiu tematyki związanej ze ochroną środowiska naturalnego i zrozumieniu zagrożeń spowodowanych zmianą klimatu wśród najmłodszych. W końcu Czym skorupka za młodu nasiąknie...

Wolontariat Day – idea programu

Wolontariat Day to inicjatywa podejmowana w przekonaniu o olbrzymiej roli edukacji w rozwoju młodego pokolenia. Tematycznie wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, który wypada w czerwcu. Wolontariat ma za zadanie uświadomić dzieciom w wieku szkolnym o ich aktywnej roli w budowaniu zrównoważonego świata, jak i sprzyjać upowszechnianiu wartości zrównoważonego rozwoju wśród pracowników spółki.

Wolontariusze akcji na jeden dzień zamieniają się w nauczycieli i przeprowadzają edukacyjne zajęcia w szkołach podstawowych według przygotowanych wcześniej scenariuszy. Lekcje odbywają się w oparciu o autorski program i materiały. Ochotnicy firmy mogą swobodnie wybrać placówkę edukacyjną, w której  przeprowadzają ekologiczne zajęcia. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku 6-10 lat. Na zajęciach kładziony jest nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Poruszane są m.in. takie tematy, jak np. oszczędzanie energii, racjonalne zużycie wody, efektywniejsze wykorzystywanie zasobów naturalnych, przeludnienie, ocieplenie klimatu czy równouprawnienie płci. Nie brakuje również interaktywnych gier oraz zabaw, które mają pomóc najmłodszym przyswoić wiedzę i pojąć wagę zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnych postaw.

Inicjatywa została umieszczona na liście dobrych praktyk w XV raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Światowy zasięg

Akcja znana pod nazwą Dzień Wolontariatu (eng. Volunteer Day) z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie wśród pracowników firm na całym świecie związanych kapitałowo z Grupą Acciona. Na przestrzeni lat w akcji wzięło udział 2 600 wolontariuszy; w zajęciach uczestniczyło ponad 50 000 uczniów szkół podstawowych!