Mostostal Kielce

Mostostal Kielce S.A. to firma budowlana specjalizująca się w branży konstrukcji stalowych, o ponad 50-letnim doświadczeniu. Spółka produkuje konstrukcje stalowe w klasie EXC1 do EXC4 zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1090 i PN-EN ISO 9001 oraz standardami NATO określonymi w AQAP 2110. W swojej działalności Mostostal Kielce SA wykorzystuje potencjał własnych warsztatów produkcyjnych o mocach 1000 ton konstrukcji miesięcznie. Strategia firmy zakłada równoległą działalność w obszarach budownictwa drogowo-mostowego oraz inwestycji przemysłowych. Aktualnie realizuje głównie kontrakty w obszarze infrastruktury budując odcinki dróg wraz z nowymi mostami, wiaduktami i kładkami dla pieszych. Jednocześnie, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, produkuje i montuje tysiące ton konstrukcji stalowych dla budownictwa przemysłowego w tym dla obiektów energetycznych oraz nowoczesnych instalacji oczyszczania. Systematycznie powiększa listę odbiorców rozwijając eksport także poza Europę. Od 1998 r. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.