Poza pracą

Wiemy jak ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Wiemy też, jak ważna jest pozytywna atmosfera pracy i wzajemne relacje pomiędzy współpracownikami. Dlatego staramy się lepiej poznać nie tylko na gruncie zawodowym, ale też poprzez wspólną zabawę czy angażowanie się w istotne dla nas projekty społeczne.