Wolontariat Day

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju razem z naszym strategicznym udziałowcem i partnerem, Spółką Acciona, stworzyliśmy inicjatywę Wolontariat Day, skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Ideą akcji jest jak najwcześniejsze zaangażowanie dzieci w edukację na temat tak istotnych kwestii, jak m.in. zmiany klimatyczne, oszczędzanie energii oraz efektywna gospodarka i odpowiedzialna gospodarka zasobami. To również okazja do spędzenia czasu z uczniami na zabawie i nauce, w którą angażują się bezpośrednio pracownicy naszej firmy.

Więcej o działaniach społecznych firmy w części Zaangażowanie społeczne.

Szlachetna Paczka

„Mostostalowa Szlachetna Mobilizacja” to inicjatywa, w którą już od czterech lat angażują się wszyscy pracownicy firmy, a także budowy realizowane przez Mostostal Warszawa w różnych polskich miastach. Akcja odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka, którego celem jest bezpośrednia pomoc polegająca na przygotowywaniu przez darczyńców konkretnych paczek dla potrzebujących, tak aby otrzymali rzeczy, których naprawdę potrzebują. Mikołajki i Mikołajowie Mostostal Warszawa z całej Polski samodzielnie przygotowują paczki i dostarczają je bezpośrednio do potrzebujących rodzin.