Rozwój i szkolenia

Wspieramy pracowników w rozwoju zawodowym oraz budowaniu ścieżek kariery. Najpopularniejszą ścieżką rozwoju w naszej firmie jest awans od Inżyniera Budowy przez Kierownika Robót do Kierownika Budowy czy Kontraktu. Duża część naszej kadry kierowniczej pochodzi z awansów wewnętrznych, a nie z rekrutacji zewnętrznej.

Rozwijamy się, korzystając z następujących metod:

Nauka przez doświadczenie

Zapewniamy pracownikom udział w nowych, trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych zadaniach i projektach.

Wzajemne wsparcie

Kładziemy duży nacisk na uczenie się od siebie nawzajem oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w trakcie współpracy przy realizacji projektów. Menedżerowie odgrywają w rozwoju pracowników szczególną rolę, wspierając ich poprzez codzienne rozmowy, wyznaczanie nowych zadań oraz udzielanie informacji zwrotnej.

Informacja zwrotna

Dzięki systemowi ocen okresowych każdy z pracowników ma możliwość poznania oczekiwań w kontekście wymaganych na jego stanowisku kompetencji oraz uzyskania informacji zwrotnej na temat swojej pracy od przełożonego.  Proces oceny okresowej jest również narzędziem, które wspiera naszych pracowników w planowaniu dalszego rozwoju zawodowego.

Szkolenia i programy rozwojowe

Nasi pracownicy mają możliwość rozwijania się poprzez szkolenia zarówno w zakresie wiedzy technicznej, prawnej i finansowej, jak i umiejętności interpersonalnych. Aby rozwinąć ostatni z wymienionych typów umiejętności, zrealizowaliśmy prestiżowy program szkoleń - Akademia Mostostal – Energia Rozwoju, skierowany do kadry kierowniczej. Program ten miał na celu rozwinięcie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem wykorzystywanych na co dzień w pełnieniu roli na stanowisku kierownika budowy, kierownika kontraktu czy kierownika działu.

Obecnie realizujemy kolejny projekt rozwojowy Miasto Rozwoju, skierowany do osób z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, mających duży potencjał rozwoju i awansu na wyższe stanowiska w naszej strukturze. Uczestnicy programu podzieleni są na dwie grupy:
- inżynierską - skierowaną dla osób zajmujących stanowiska takie jak inżynier budowy, inżynier ds. przygotowania produkcji
- menedżerską - skierowaną dla osób zajmujących takie stanowiska jak kierownik robót czy kierownik budowy

W czasie tego programu uczestnicy mogą przez około rok doskonalić kompetencje przypisane do stanowisk, jakie obejmą w przyszłości, takie jak negocjacje, organizacja i planowanie, zarządzanie zespołem, ale także poszerzają swoją wiedzę o takich zagadnieniach jak zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na budowie czy proces budżetowania kontraktu budowlanego. 

Aby maksymalnie zwiększyć zaangażowanie uczestników programu, poza zajęciami na sali szkoleniowej, wykorzystaliśmy  platformę internetową wzbogaconą o tzw. grywalizację (metoda nauki wykorzystująca elementy znane ze świata gier - zdobywanie punktów za wykonywane zadania, wymienianie ich na nagrody, ranking aktywności, pasek postępu itp).