Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.10.2017

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 października 2017 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2017

NWZ Mostostal Warszawa SA_12.10.2017_Uchwaly podjete.pdf (52.6 KiB)

Zapis obrad Walnego Zgromadzenia 12.10.2017 r.

http://ucstream.pl/mostostal/20171012

Zapis obrad Walnego Zgromadzenia 24.04.2017 r.

http://ucstream.pl/mostostal/20170424

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2017

WZ Mostostal Warszawa SA_24.04.2017_Uchwaly podjete.pdf (194.2 KiB)

2017

Ogłoszenie

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2017 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Sprawozdania Finansowe

Skonsolidowane: