Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Priorytetem Mostostal Warszawa jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, edukacja i szkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poszukiwanie innowacji służących podnoszeniu jakości systemów zabezpieczeń. Wszystkie działania mają służyć osiągnięciu głównego celu Spółki – eliminacji wypadków śmiertelnych na budowach w Polsce. Mostostal Warszawa sukcesywnie zbliża się do realizacji tego celu przez stałe podnoszenie standardów bezpieczeństwa na realizowanych budowach, dążenie do wprowadzania nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań organizacyjnych opracowywanych m.in. wspólnie z Działem Badań i Rozwoju firmy. Spółka dba również o zwiększanie poziomu kultury BHP w organizacji poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność wszystkich pracowników oraz bezwzględne reagowanie na niezgodności dotyczące wymagań BHP i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Standardy BHP